Dedykowany do wszystkich osłon serii FIST-GC02- B… z 6 portami.