Dedykowany do wszystkich osłon serii FIST-GC02-B… z 16 portami.