Zacisk uziemiający do stalowej linki nośnej. Połączenie elektryczne realizowane jest w czasie montażu uchwytu. Uchwyt nacina izolację i tworzy bezpieczny i trwały styk na lince nośnej bez jej uszkodzenia. nakrętka umożliwia podłączenia właściwego uziemienia.