Sprzączki
Klamra do taśmy stalowej A 100/ CF 10, A 200/CF 20
(  A xx0 /CF xx, gdzie xx oznacza szerokość taśmy w mm)