Osłona przelotowa płaska to sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi w sieciach zewnętrznych. Jest osłoną o konstrukcji przelotowej (in-line) wielokrotnego użytku, instalowaną na zimno tzn. bez użycia palnika.

Jest osłoną zabezpieczoną przed wpływem czynników środowiskowych,  można ją stosować jako:

 • Osłonę doziemną
 • Osłonę napowietrzną
 • Osłonę kanałową (instalowaną w studniach oraz kanałach kablowych)

Właściwości osłony:

 • Płaska przelotowa konstrukcja ( in-line)
 • Uszczelnienie portów kablowych na zimno bez użycia palnika
 • Po 2 porty kablowe umieszczone po każdej stronie osłony
 • Możliwość powtórnego dostępu
 • Możliwość stosowania jako abonenckie zakończenie sieci

Osłona jest wyposażona w:

 • Kasety światłowodowe ( 2 x 12 J)
 • Osłonki spawu
 • Uszczelnienie żelowe portów kablowych